Arcturiaanse blauwdruk healing.

Voor mensen die hun zielsverwantschap hebben met de arcturianen, kunnen we hun zieleblauwdruk naar het originele DNA herstellen.

Op deze manier wordt je weer in je kracht gezet en alle schade die is aangericht in de misschien vele levens zal worden hersteld. Dit herstel gaat door alle lagen heen.

Tijdens deze healing plaatsen we je originele blauwdruk terug in je energetische lichaam en gebruiken we de draken en Arcturians om de bestaande blokkades op te ruimen. Hologrammen worden geplaatst om de geleden schade te herstellen. De impact van een blauwdrukhealing is enorm. Mensen voelen zich hier thuis beter thuis (vaak is er een nostalgie naar "thuis")

Je komt in je kracht en begint overeenkomstig te leven.

Je leeft niet langer vanuit je pijnen, maar vanuit je essentie.

Je missie van het leven wordt duidelijk, je doel hier op aarde ontvouwt zich en je krijgt een Arcturiaanse gids bij je om je te begeleiden.

Deze healingen geven wij in een persoonlijke sessie, en is eenmalig. Kosten 88 euro excl. BTW.