Deze methode gebruik ik nog maar sporadisch. Het rechtstreeks healen met mijn arcturianen teams is diepgaander en effectiever. Zie elders onder healingen.