Mijn naam is Cathrien Ector. Ik ben energetisch therapeut en healer.
In mijn leven heb ik een ruime ervaring opgedaan als therapeut.

Sinds wij na 21.12.2012 in de nieuwe aarde energie zijn gekomen begon er voor mij een periode van persoonlijke spirituele ontwikkeling. Mijn ziele missie is het herstellen van de blauwdruk van zielen. Zie elders op de site.

In mijn praktijk geef ik persoonlijke sessies en healingen. Zie elders op de site.
Tijdens mijn thema avonden vinden er groepshealingen plaats. Zie elders op de site.

Ik voel me een bevoorrecht mens om dit werk te mogen doen.

Mijn naam is Bart Maas. Ik ben energetisch healer

Mijn spirituele weg liep via het sjamanisme. Vanuit die achtergrond heb ik mijzelf samen met Cathrien verder ontwikkeld in het ET healerschap in de nieuwe aarde energie van 12.12.2012.

Vanuit mijn arcturiaanse ziele-oorsprong geef ik blauwdruk healingen. Daarin worden blauwdrukken hersteld in oorspronkelijk DNA zie elders op de site.

Voor alle cliënten kan ik healingen geven met plaatsing van de hologrammen met mijn ET teams en het opruimen blokkades door middel van de draken energie.

Als drakenrijder en hoeder van de kosmische en aardse draken grids mag ik met alle draken werken en healen en andere drakenhoeders initiëren in de diverse draken grids.